zobacz powiększenie


CONTENTS “Ethos” 32: 2019 No. 1(125)


Cena brutto: 20,00 PLN za szt.

CONTENTS
“Ethos” 32: 2019 No. 1(125)

ON HEARING AND LISTENING

TO HEAR THE VOICE

LISTENING TO THE EXPERIENCE

TOWARDS A COMMUNITY OF LISTENERS

DOI 10.12887/32-2019-1-125-13

KAROL WOJTYŁA–JOHN PAUL II
INSPIRATIONS

THINKING ABOUT THE FATHERLAND...

NOTES AND REVIEWS

  • Fr. Jan S o c h o ń – A New Thinking about the Church (review of A.M. Wierzbicki’s Kruche dziedzictwo: Jan Paweł II od nowa, Warszawa: Biblioteka „Więzi,” 2018)
  • Łukasz L i b o w s k i – On Slaves, Morally Neutral Law, and Judges’ Dilemmas (review of J. Zajadło’s Sędziowie i niewolnicy: Szkice z filozofii prawa, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2017)
  • Books recommended by Ethosu (K. Wojtyła, Katolicka etyka społeczna, Lublin: Instytut Jana Pawła II KUL and Wydawnictwo KUL, 2018; A. Grzegorczyk, W poszukiwaniu ukrytego sensu. Myśli i szkice, Lublin: Wydawnictwo Academicon, 2018)

THROUGH THE PRISM OF THE ETHOS

BIBLIOGRAPHY  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. The Republic of Poland Ministry of Science and Higher Education Value: 100.00
  4. Quarterly “Ethos” is indexed by the following databases: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55.26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. DOI Prefix 10.12887