zobacz powiększenie


CONTENTS “Ethos” 32: 2019 No. 2(126)


Cena brutto: 20,00 PLN za szt.

CONTENTS

Ethos 32, no. 2 (126) (2019)

 

 

MUSICALITY

 

 • From the Editors – Muzyka i ethos (M.Ch.)
 • From the Editors – Music and Ethos (M.Ch.)
 • J o h n  P a u l II – „Pieśń uwielbienia...” (Przemówienie do uczestników Międzynarodowego Kongresu Muzyki Kościelnej, Watykan, 27 I 2001)
 • J o h n  P a u l II – “The Hymn of Praise...” (Address to the Participants in the International Congress of Sacred Music, Vatican, 27 January 2001)

 

LISTENING TO MUSIC

CONDITIONS OF POSSIBILITY

 

 

 

SOUND AND IMAGE

TO EXPERIENCE THE SPIRIT

 

 

 

TOWARDS THE MUSICALITY OF A LITERARY WORK

 

 

 

 

KAROL WOJTYŁA–JOHN PAUL II

INSPIRATIONS

 

 

 

THINKING ABOUT THE FATHERLAND...

 

 

 

NOTES AND REVIEWS

 

 • Angelika  M o s k a l – On the Visual Character of the Reality (review of Rzeczywistość i jej obrazowe reprezentacje, ed. by M. T. Kociuba and A. Sajur, Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2017)
 • Mariusz  Z e m ł o – The System of Values Accepted by Contemporary Adolescents: Tracing the Causes of Social Change (review of J. Mariański’s Kondycja religijna i moralna młodzieży szkół średnich w latach 1988-1998-2005-2017 (raport z ogólnopolskich badań socjologicznych), Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2018)
 • Books recommended by Ethos (Z. Zarębianka, Bóg wpisany w wiersze. Teologia poetów obcych, Kraków: Pasaże, 2018; Spotkania. Niezależne Pismo Młodych Katolików, ed. by M. Sobieraj, Warsaw: Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, 2019)

 

THROUGH THE PRISM OF THE ETHOS

 

 

 

BIBLIOGRAPHY

 

 

 • Notes about the Authors

  1. ISSN 0860-8024
 2. The Republic of Poland Ministry of Science and Higher Education Value: 20.00
 3. Quarterly “Ethos” is indexed by the following databases: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55.26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
 4. DOI Prefix 10.12887