zobacz powiększenie


DOI 10.12887/32-2019-2-126-12Wojciech KUDYBA – Eros i agape w liryce Janusza Stanisława Pasierba


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

Wojciech KUDYBA – Eros i agape w liryce Janusza Stanisława Pasierba

DOI 10.12887/32-2019-2-126-12

 

Pasierb dokonuje w swej twórczości chrystologicznej hermeneutyki katetegorii „amor”. Antyczne wyobrażenia traktuje jako swoiste prefiguracje Miłości – uobecnionej w Chrystusie. W swej poetyckiej hermeneutyce antycznych symboli i alegorii korzysta z rozmaitych kulturowych zapośredniczeń archetypu, czyta symbol przez filtr innych mitów oraz ikonograficznych i literackich przedstawień, a przede wszystkim – przez filtr nowoczesnej teologii.

 

Słowa kluczowe: amor, agape, Janusz Stanisław Pasierb, teologia literatury

 

Kontakt: Katedra Literatury XX wieku, Instytut Literatury Polskiej, Wydział Nauk Humanistycznych, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa
E-mail: w.kudyba@uksw.edu.pl
https://wnh.uksw.edu.pl/node/279

 

Contact: Katedra Literatury XX wieku, Instytut Literatury Polskiej, Wydział Nauk Humanistycznych, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa
E-mail: w.kudyba@uksw.edu.pl
https://wnh.uksw.edu.pl/node/279Pliki do pobrania:

» Kudyba.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887