zobacz powiększenie


DOI 10.12887/32-2019-4-127-23Adam FITAS – Kamienie milowe polskiej świadomości kulturowej


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

Nawiązując do opublikowanego przed trzydziestu laty artykułu Janusza Tazbira „Kamienie milowe polskiej świadomości historycznej,” autor przedstawia nowe spojrzenie na najważniejsze dla dziejów Polski zabytki. W artykule omówiono pięć takich kluczowych tekstów kultury: Drzwi Gnieźnieńskie, kaplicę św. Trójcy na Zamku Lubelskim, obrazy Rejtan. Upadek Polski Jana Matejki i Rozstrzelania VI Andrzeja Wróblewskiego oraz plakat W samo południe Tomasza Sarneckiego. Te ikoniczne arcydzieła mogą zostać uznane za przełomowe dla naszej świadomości kulturowej. Dzięki swemu wizualnemu charakterowi są one łatwiej dostępne dla międzynarodowego odbiorcy niż dokumenty czysto werbalne i mogą być skutecznie wykorzystywane w prezentowaniu polskiej tożsamości kulturowej i dyskusji nad nią.

Słowa kluczowe: kultura polska, historia Polski, arcydzieło, tożsamość kulturowa

Kontakt: Katedra Teorii i Antropologii Literatury, Instytut Filologii Polskiej, Wydział Humanistyczny, Katolicki Uniwersytet Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin
E-mail: http://pracownik.kul.pl/adam.fitas/kontakt
http://www.kul.pl/dr-adam-fitas,art_28050.htmlPliki do pobrania:

» Fitas.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887