zobacz powiększenie


DOI 10.12887/32-2019-4-128-22Jarosław MERECKI – Nowoczesność i rodzina w świetle nauczania św. Jana Pawła II


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

Nowożytna filozofia człowieka za swój punkt wyjścia przyjęła ideę konfliktu między jednostkami, których pierwotnie nieograniczona wolność zostaje ograniczona poprzez kontrakt społeczny. Tej filozofii Jan Paweł II przeciwstawia wizję człowieka, dla której punktem wyjścia jest relacja mężczyzna–kobieta, gdzie dwie osoby potwierdzają swoje człowieczeństwo nie poprzez poddanie drugiej osoby własnej woli, ale poprzez dar z siebie, który składają sobie nawzajem. Małżeństwo i rodzina są rodzajem wspólnoty, której wewnętrzną zasadą istnienia jest zasada daru. Sposoby rozumienia małżeństwa i rodziny zmieniają się w dziejach. Istnieje jednak podstawowy i istotny zbiór cech, które należą do istoty tych instytucji społecznych. Są to: dar, wzajemność, płciowość i rodzicielstwo, które stanowią swego rodzaju genom małżeństwa i rodziny.

Słowa kluczowe: rodzina, osoba, wspólnota, relacja, miłość

Kontakt: Pontificio Istituto Teologico Giovanni Paolo II per le Scienze del Matrimonio e della Famiglia, Pontificia Università Lateranense, Piazza San Giovanni in Laterano 4, 00120 Città del Vaticano
E-mail: merecki@istitutogp2.it
http://www.istitutogp2.it/public/CV%20MERECKI%202014.pdf  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887