zobacz powiększenie


DOI 10.12887/32-2019-4-128-18Franco IMODA – Jakość wymiarem eklezjalności


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

W świetle dziesięcioletniego doświadczenia działalności Agencji Stolicy Apostolskiej do Spraw Oceny i Promocji Jakości Kształcenia na Uniwersytetach i Wydziałach Kościelnych (AVEPRO), autor omawia wpływ perspektywy jakości na rozumienie tożsamości uniwersytetów katolickich oraz planowanie działań umożliwiających coraz lepszą realizację ich misji. Wskazując na złożoność rzeczywistości, jaką jest Kościół, podkreśla konieczność refleksji nad kościelnym szkolnictwem wyższym zarówno z teologicznego, jak i psychospołecznego punktu widzenia; odwołuje się między innymi do dokonanego przez Avery’ego Dullesa opisu modeli Kościoła oraz do klasyfikacji dylematów, przed którymi stają instytucje kościelne, zaproponowanej przez Thomasa O’Dea. Tożsamość tych instytucji analizuje za pomocą teologicznej kategorii res et sacramentum i przedstawia ich cechy charakterystyczne, szczególną uwagę poświęcając kwestii sprawowania władzy rozumianego jako służba.
Słowa kluczowe: AVEPRO, zarządzanie jakością, Kościół jako sakrament, przywództwo w Kościele

Kontakt: Università Pontificia Gregoriana, Piazza della Pilotta 4, 00187 Rzym, Włochy
E-mail: imoda@unigre.it


Pliki do pobrania:

» IMODA.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887