zobacz powiększenie
Ethos vol. 33, no. 1 (129) january-march 2020)


Cena brutto: 20,00 PLN za szt.

ETHOS

vol. 33, No. 1
January-March 2020ON DIALOGUE AND CONVERSATION

 • From the Editors, Rozmowa: łaska chwili (P.M.)
 • From the Editors, Conversation: The Grace of the Moment (P.M.)
 • J o h n  P a u l II, Dialog między kulturami drogą do cywilizacji miłości i pokoju (Orędzie na Światowy Dzień Pokoju 1 stycznia 2001)
 • J o h n  P a u l II, Dialogue Between Cultures for a Civilization of Love and Peace (Message for the celebration of the World Day of Peace 1 January 2001)

DIALOGUE: TOWARDS UNDERSTANDING

CULTURE IS DIALOGUE

THE DIALOGICAL BASIS OF AN ECONOMY

CONVERSATION AS GOOD 

ON BEING ONESELF BY BEING TRUTHFUL TO ONESELF
The Category of Self-transcendence, according to Tadeusz Styczeń

KAROL WOJTYŁA–JOHN PAUL II
INSPIRATIONS

THINKING ABOUT THE FATHERLAND...

NOTES AND REVIEWS

 • Mateusz  C h r ó l, Pharmacology and Ideology: On Moral Controversies over the Pharmaceutical Industry (review of Emilia Kaczmarek’s Gorzka pigułka. Etyka i biopolityka w branży farmaceutycznej, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2019)
 • Janusz  M a r i a ń s k i, World Youth Day: The Junction Between Institutional Religion and Popular Culture (review of Ewa Stachowska’s Światowe Dni Młodzieży w Krakowie w perspektywie socjologii religii, Warszawa: Zakład Wydawniczy Nomos, 2019)
 • Ryszard  S t r z e l e c k i, To Think in Accordance with the Sacred (review of Joanna Michalczuk’s Między zwątpieniem a nadzieją: Wokół problematyki sakralnej w dramacie polskim po roku 1989, Wydawnictwo KUL, Lublin 2018)
 • Books recommended by Ethos (Robert Piłat, O rozsądku i jego szaleństwach, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019; Zofia Zarębianka, Bóg wpisany w wiersze: Teologia poetów polskich, Kraków: Wydawnictwo Pasaże, 2019)

REPORTS

 • Zbigniew  P a ń p u c h, Philosophia perennis Facing the Problems of Modern Man (“Who is Man?” The 22nd International Symposium on Metaphysics in the series „Tasks of Modern Metaphysics,” KUL, Lublin, 5 Dec. 2019)
 • Kamil  S z y m a ń s k i, Philosophy Encounters History and Tradition (11th Polish Philosophical Congress, KUL, Lublin, 9–14 Dec. 2019)

THROUGH THE PRISM OF THE ETHOS

BIBLIOGRAPHY 1. ISSN 0860-8024
 2. e-ISSN 2720-5355
 3. The Republic of Poland Ministry of Science and Higher Education Value: 100.00
 4. Quarterly “Ethos” is indexed by the following databases: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55.26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
 5. DOI Prefix 10.12887