zobacz powiększenie


Ethos vol. 33, no. 2 (130) april-june 2020)


Cena brutto: 20,00 PLN za szt.

 CONTENTS

Ethos 33, no. 2 (130) (2020)

HOME

 • From the Editors, Domownik świata, domownik Boga (A.L.-K.,M.Ch.)
 • From the Editors, At Home in the World, at Home in the House of the Lord (M.Ch.)
 • J o h n P a u l II, “Aby uczynić człowieka lepszym...” (Przemówienie do władz państwowych PRL, Warszawa, 2 VI 1979)
 • J o h n P a u l II, “To make people better...” (Address to the civil authorities of the People’s Republic of Poland, Warsaw, 2 June 1979)

THE HOUSE OF GOD AND THE HOUSE OF MAN

HOME AS A SPIRITUAL REALM

COINING THE METAPHOR OF HOME

LITERARY VISIONS OF HOME

KAROL WOJTYŁA’S HOME

KAROL WOJTYŁA – JOHN PAUL II

INSPIRATIONS

THINKING ABOUT THE FATHERLAND...

NOTES AND REVIEWS

 • Mirosława O ł d a k o w s k a - K u f l o w a, “The passing current is the current that surges”: On the Reception of the Literary Output of Karol Wojtyła – John Paul II (review of Pisarstwo Karola Wojtyły – Jana Pawła II w oczach krytyków i uczonych: Antologia, ed. Krzysztof Dybciak, Warszawa: PIW, 2019)
 • Agnieszka Z d u n i a k, Polish Youth and the Normative Foundation of the Social Order: An Evolution of Religious and Moral Attitudes (review of Janusz Mariański, Maturzyści puławscy w latach 1994-2016: Szkic do portretu młodych Polaków, Warszawa: Warszawskie Wydawnictwo Socjologiczne, 2019)
 • Books recommended by Ethos (Karol Wojtyła – Jan Paweł II, Dzieła literackie i teatralne, vol. 1, Juwenilia (1939-1946), ed. Jacek Popiel et al., Kraków: Centrum Myśli Jana Pawła II Instytucja Kultury m.st. Warszawy, Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie, and Wydawnictwo Znak, 2019; Jacek Wojtysiak and Marcin Iwanicki, Źródła mądrości: Podręcznik do filozofii dla liceum ogólnokształcącego i technikum; Zakres podstawowy, Lublin: Wydawnictwo Academicon, 2020)

THROUGH THE PRISM OF THE ETHOS

BIBLIOGRAPHY 1. ISSN 0860-8024
 2. e-ISSN 2720-5355
 3. The Republic of Poland Ministry of Science and Higher Education Value: 100.00
 4. Quarterly “Ethos” is indexed by the following databases: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55.26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
 5. DOI Prefix 10.12887