zobacz powiększenie


DOI 10.12887/33-2020-2-130-14Mirosława OŁDAKOWSKA-KUFLOWA – Między wiernością Pismu a inwencją artystyczną. Inspiracje biblijne w twórczości Zofii Kossak


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

W artykule omówiony został sposób, w jaki Zofia Kossak w swojej twórczości literackiej nawiązywała do Biblii. Czyniła to na wiele różnych sposobów – przez pośrednictwo hagiografii w przedstawianiu postaci św. Franciszka (Franciscus alter Christus), przez uwzględnienie czytań mszalnych i układu roku liturgicznego, gdy opisywała obyczaje polskiej wsi. Pismo Święte stanowiło dla pisarki bezpośrednią inspirację do skonstruowania trzech opowiadań oraz jednej powieści. Tylko jedno z opowiadań wyrasta z wydarzeń opisanych w Ewangelii, akcja dwóch pozostałych oraz powieści osadzona jest w realiach Starego Testamentu. Utwory te w różnym stopniu pozostają wierne architekstowi, najczęściej nie są prostą ilustracją sytuacji, wydarzeń i postaci biblijnych, ale realizują konkretny zamysł twórczy autorki, na poziomie ogólnego sensu niesprzeczny z katolicką interpretacją Pisma Świętego, jakkolwiek autorka świadomie korzysta ze swobody, jaka przysługuje twórcom literatury.

Słowa kluczowe: Inspiracja biblijna, opowiadanie o tematyce biblijnei, powieść biblijna, Zofia Kossak. 

Kontakt: Katedra Literatury Współczesnej, Instytut Literaturoznawstwa, Wydział Nauk Humanistycznych, Katolickim Uniwersytecie Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin
E-mail: kufel@kul.pl
Tel. 81 445 44 21
https://www.kul.pl/art_599.html  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887