zobacz powiększenie


DOI 10.12887/33-2020-2-130-15Agnieszka SETECKA – Między domem a fabryką. Wiktoriańska koncepcja odrębnych sfer w powieści Shirley Charlotte Brontë


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

Artykuł ukazuje wiktoriański dom jako miejsce z założenia stanowiące schronienie przed światem pełnym pokus oraz niebezpieczeństw związanych z koniecznością walki o byt i konkurencją w sferze publicznej. Odrębność dwóch sfer: prywatnej, przeznaczonej dla kobiet, i publicznej, zdominowanej przez mężczyzn, manifestowała się już pod koniec osiemnastego wieku. Chociaż w epoce wiktoriańskiej konieczność odseparowania domu od miejsca pracy zdawała się oczywista, a rola kobiet jako opiekunek domowego ogniska nie była kwestionowana, to jednak uważna lektura powieści tego okresu ukazuje, że podziały te nie były tak ostre, a ich akceptacja tak powszechna, jak mogłoby się wydawać. Zdaniem autorki artykułu przykładem takiej powieści jest Shirley Charlotte Brontë, dzieła, w którym ambiwalentny stosunek tej pisarki do sytuacji kobiet w Anglii odzwierciedlony został w sposobie przedstawiania domu i sfery domowej. Argumentacja przedstawiona w artykule zmierza do wykazania, że opinia buntowniczki kontestującej ówczesne poglądy na temat kobiet, jaką zyskała Charlotte Brontë, jest tylko częściowo słuszna. W Shirley pozornie radykalne stanowisko w kwestiach sytuacji kobiet oraz rozgraniczenia sfery domowej i sfery publicznej zostało wkomponowane w historię o bardzo tradycyjnym zakończeniu, które wydaje się utrwalać wiktoriańskie ideały. 

Słowa kluczowe: Charlotte Brontë, Shirley, sfera domowa, sfera publiczna, pozycja kobiet

Kontakt: Zakład Literatury Angielskiej i Lingwistyki Literackiej, Wydział Anglistyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Kolegium Heliodora Święcickiego, ul. Grunwaldzka 6, 60-780 Poznań
E-mail: saga@wa.amu.edu.pl
Tel. 61 8293508
http://wa.amu.edu.pl/wa  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887