zobacz powiększenie


DOI 10.12887/33-2020-2-130-19Alfred M. WIERZBICKI – Scalanie i dialog. Refleksje o „stylu” Karola Wojtyły–Jana Pawła II w setną rocznicę urodzin


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

Stulecie urodzin Jana Pawła II stwarza okazję i potrzebę spojrzenia na całość jego życia i wpływu na współczesne dzieje Kościoła, świata i Polski. Autor zastanawia się nad stylem cechującym teksty i czyny wybitnej osobowości, którą był Papież z Krakowa. Istotą jego myślenia i działania wydaje się dążenie do scalającej syntezy i dialogu. Obydwie idee: „scalanie” i „dialog”, przenikają różne pola twórczej działalności Wojtyły jako poety, filozofa i duchownego. W eseju zawarto komentarze dotyczące: (1) młodzieńczego zamysłu poetyckiego Karola Wojtyły, gdzie ujawnia się idea scalania tradycji; (2) syntezy profilów filozofii spraw ludzkich (etyki i antropologii); (3) humanistycznego sensu dialogu międzyreligijnego; (4) unijności politycznej jako odzwierciedlenia zasady uczestnictwa.

Słowa kluczowe: synteza, dialog, osoba, wspólnota, świadomość, uczestnictwo, tradycja, przemiany

Kontakt: Katedra Etyki, Instytut Filozofii, Wydział Filozofii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin
E-mail: alfred.wierzbicki@kul.pl
ORCID: 0000-0002-9661-0828
https://www.kul.pl/alfred-wierzbicki,12810.html  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887