zobacz powiększenie


DOI 10.12887/33-2020-2-130-08Dawid WINCŁAW, Marcin T. ZDRENKA – W objęciach metafory topografii domu. Ku rozpoznaniu problemów i ograniczeń


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

Prób opisania fenomenu domu jest tak wiele, że ważyć się na oryginalność na tym polu jest naiwnością. Można jednak – i należy – przepracowywać wciąż na nowo elementy znanych opowieści o domu. Elementy te to konstytutywne dla owych narracji metafory oraz operujące nimi klasyczne teksty. Za jedną z kluczowych należy uznać metaforę mapy – czyli schematu usytuowania domu w przestrzeni w sensie dosłownym, ale także podłoża bardziej abstrakcyjnej relacji moje–nie moje, swojskie–obce, oikos–polis czy prywatne–publiczne. W innym sensie mapą jest również swoista topografia tekstów, które o domu traktują. Artykuł stanowi próbę dotarcia do ograniczeń tak rozumianej metafory mapy i sformułowania wiążących się z nimi problemów.

Słowa kluczowe: dom, metafora, narracja, topografia, mapa, widnokrąg

Kontakt: Katedra Historii Filozofii, Filozofii Systematycznej i Etyki, Instytut Filozofii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, ul. Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
E-mail: (Dawid Wincław) dwinclaw@doktorant.umk.pl; (Marcin T. Zdrenka) Marcin.Zdrenka@umk.pl 
(Dawid Wincław) ORCID: 0000-0002-0738-4057
(Marcin T. Zdrenka) ORCID: 0000-0002-7415-8156
(Dawid Wincław) https://www.researchgate.net/scientific-contributions/Dawid-Winclaw-2116825126
(Marcin T. Zdrenka) https://www.filozofia.umk.pl/instytut/pracownicy-2/pracownicy/?id=2400900  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887