zobacz powiększenie


DOI 10.12887/33-2020-3-131-05Krzysztof BARDSKI – Rzecz-symbol jako locus theologicus ponaddosłownej interpretacji Biblii


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

Artykuł poświęcony jest procesowi refleksji hermeneutycznej prowadzonej nad tekstem biblijnym, w wyniku której interpretatorzy na podstawie motywów literackich Biblii tworzyli rzeczy-symbole. Służyły one do wyrażania głębszych treści teologicznych na poziomie ponaddosłownym. Autor omawia zjawisko symbolizmu biblijnego oraz stanowiące syntezę tego zjawiska starożytne i średniowieczne glosariusze, by na koniec podjąć próbę odpowiedzi na pytanie, na ile hermeneutyka twórczego symbolizmu biblijnego może okazać się przydatna dla refleksji teologicznej.

Słowa kluczowe: symbol, interpretacja symboliczna, alegoria, Biblia, interpretacja ponaddosłowna, locus theologicus

Kontakt: Zakład Nauk Biblijnych, Katedra Teologii i Hermeneutyki Biblijnej, Instytut Nauk Biblijnych, Wydział Teologiczny, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ul. Dewajtis 3, 01-815 Warszawa
E-mail: kbardski@yahoo. com
Tel. 602242060
http://pracownicy.uksw.edu.pl/KrzysztofBardski/
https://orcid.org/0000-0002-8340-3993  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887