zobacz powiększenie


DOI 10.12887/33-2020-3-131-10Agnieszka K. HAAS – „Dawno już nieużywane i dlatego właśnie tak pociągające”. Przedmioty (nie)codziennego użytku w „Czarodziejskiej górze” Tomasza Manna


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

Artykuł omawia sposoby przedstawiania i interpretacji przedmiotów codziennego użytku w powieści Tomasza Manna Czarodziejska góra (1924). Łącząc metody takie, jak psychoanaliza i podejście kulturoznawcze oraz wychodząc z założenia, że cechą struktury powieści jest polaryzacja świata, można ukazać rolę, jaką pełnią przedmioty w konstrukcji powieści. Rzeczy takie, jak termometr, cygaro, model barometru, zegarek, obraz rentgenowski i fotografia oraz mechaniczny Turek, a także ludzkie ciało ujęte jako maszyna mają podwójne znaczenie, wskazują bowiem nie tylko na treści ukryte w podświadomości bohaterów, ale przede wszystkim na polaryzację świata tekstowego, będącą główną zasadą konstrukcyjną powieści nawiązującą do wiedzy hermetycznej oraz alchemii.

Słowa kluczowe: Tomasz Mann, Czarodziejska góra, psychoanaliza, alchemia 

Kontakt: Zakład Literatury i Kultury Niemieckiej, Instytut Filologii Germańskiej, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Gdański, ul. Wita Stwosza 51, 80-316 Gdańsk
E-mail: agnieszka.haas@ug.edu.pl
https://fil.ug.edu.pl/pracownik/1016/agnieszka_haas
https://orcid.org/0000-0002-2768-5981  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887