zobacz powiększenie


DOI 10.12887/33-2020-4-132-08Jacek UGLIK – Człowiek przeciw państwu. Rozumienie istoty władzy w anarchokolektywizmie Michała Bakunina


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

Celem artykułu jest ukazanie stosunku Michała Bakunina do problemu władzy. Jako anarchistyczny kolektywista, w swoich pismach przyznawał on, że człowiek jest istotą społeczną, a jednocześnie wyrażał sprzeciw wobec wszelkiej władzy, uznając, że degeneruje ona człowieka intelektualnie oraz moralnie. Rosyjski myśliciel zajmuje radykalne stanowisko antyetatystyczne i antyteistyczne, atakuje państwo i Kościół, żądając ich zniesienia w imię wolności jednostki i społeczeństwa. W artykule przedstawione zostały argumenty Bakunina na rzecz tezy o destrukcyjnej roli wszelkich form władzy zawarte w jego tekstach z okresu anarchistycznego. 

Słowa kluczowe: Michał Bakunin, antyetatyzm, antyteizm, Kościół, państwo, władza, wolność

Kontakt: Instytut Filozofii, Wydział: Humanistyczny, Uniwersytet Zielonogórski, al. Wojska Polskiego 71 A, 65-762 Zielona Góra
E-mail: j.uglik@ifil.uz.zgora.pl
jacekuglik.blogspot.com  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887