zobacz powiększenie


Dorota CHABRAJSKA – Moc podejmowania decyzji


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

Esej poświęcony jest ambiwalencji pojęcia władzy (zakładającego faktyczną nierówność ludzi w jakimś aspekcie) we współczesnej kulturze Zachodu, której wyznacznikami są przede wszystkim wolność i egalitaryzm. Autorka wskazuje na językowe zabiegi służące stworzeniu pojęcia władzy nieautorytarnej i realizującej cele znajdujące się poza nią samą, omawia współczesne patologie różnego rodzaju władz i rodzaje manipulacji stosowane przez nie, by skłaniać podległe im jednostki do podejmowania określonych działań, a także stawia pytanie, dlaczego kultura współczesna niechętnie przyznaje, że wszelkiego rodzaju władza jest i pozostanie przejawem nierówności między ludźmi oraz źródłem przywilejów (chętnie natomiast ukrywa istnienie władzy bądź też otacza je swoistym nimbem aksjologicznym). Wydaje się, iż powodem może być fakt, że poprzez swoje decyzje władza, nawet gdy działa w interesie rządzonych, nieuchronnie podważa jakiś fragment osobowej struktury człowieka, której zasadniczym elementem jest samostanowienie, „posiadanie siebie” wykluczające „bycie posiadanym” przez jakąkolwiek inną osobę czy strukturę. W zakończeniu eseju rozważania teoretyczne zostają skonfrontowane z dystopijnymi obrazami władzy i negacji samostanowienia obecnymi w powieściach „Uległość” Michela Houellebecqa i „Opowieść podręcznej” Margaret Atwood.

Słowa kluczowe: władza, decydowanie, egalitaryzm, samostanowienie, podporządkowanie, osoba, współczesna kultura Zachodu

Kontakt: Instytut Jana Pawła II, Wydział Filozofii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin
E-mail: ethos@kul.lublin.pl
Tel. 81 4453218
http://www.ethos.lublin.pl/index.php?mod=article&aid=204  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887