zobacz powiększenie


DOI 10.12887/34-2021-1-133-17Stanisław GRYGIEL – Odrodzenie. W prawdzie miłości


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

W swoim filozoficznym – a zarazem poetyckim – eseju autor przedstawia kryzys kultury współczesnej i podejmuje refleksję nad jego przyczynami, lecz także wskazuje źródła nadziei na przyszłość i drogi możliwego odrodzenia. Główną inspirację rozważań stanowią dzieła Karola Wojtyły – Jana Pawła II, autor odwołuje się jednak również do takich myślicieli i poetów, jak Platon, Dante Alighieri, Johann Wolfgang Goethe i Thomas Stearns Eliot.

Słowa kluczowe: kultura, kryzys, odrodzenie, osoba, prawda, miłość, Karol Wojtyła – Jan Paweł II

Artykuł jest zmienioną wersją wystąpienia, które zostało przygotowane na spotkanie z cyklu „Filozof, teolog, poeta” w ramach Konwersatorium Myśli Karola Wojtyły – Jana Pawła II, zaplanowane na 19 maja 2021.

Kontakt: Instytut Jana Pawła II, Wydział Filozofii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin
E-mail: ethos@kul.lublin.pl
Tel. 81 4453218Pliki do pobrania:

» Grygiel.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887