zobacz powiększenie


DOI 10.12887/34-2021-2-134-13Magdalena SZPUNAR – O potrzebie czułego narratora w nieczułym świecie


Cena brutto: 7,00 PLN za kg

Podstawowym założeniem tekstu jest teza, że żyjemy w świecie zbłąkanego racjonalizmu w ujęciu Husserlowskim, co pozbawia nas uważności i czułości wobec drugiego. W artykule zwrócono uwagę na jedną z największych obaw współczesnego człowieka, jaką jest lęk przed utratą kontroli i poczuciem bezradności; silne zorientowanie na kontrolę prowadzi zaś do dewaluacji i odrzucenia typowo ludzkiej właściwości, jaką jest czułość. Autorka stwierdza, że przyjmując postawę obronną, człowiek staje się nieufny i nie jest w stanie doświadczać czułości. Główną oś rozważań stanowi kategoria czułości wprowadzona przez Olgę Tokarczuk, która zwraca uwagę na konieczność powrotu do etycznego kontaktu z drugim i aktów troski wobec niego. Czułość zostaje potraktowana jako nasza odpowiedź na słabość i cierpienie, a tym samym jako zwrot ku człowieczeństwu.

Słowa kluczowe: czułość, myślenie słabe, uważność, empatyzowanie

Kontakt: Instytut Socjologii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 11, 40-007 Katowice
E-mail: magdalena_sz@wp.pl  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887