zobacz powiększenie


DOI 10.12887/34-2021-2-134-05Alan DONAGAN – Czy w kulturze postchrześcijańskiej można racjonalnie wierzyć w nicejskie Credo? (tłum. J.K. Teske, M. Iwanicki)


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

Autor rozpatruje możliwość racjonalnego przyjęcia zawartych w nicejskim Credo artykułów wiary chrześcijańskiej dzisiaj, w kulturze, którą można określić jako naukową i w której dominuje filozofia naturalistyczna. Autor podejmuje szczegółowe problemy, przed jakimi stają współcześnie chrześcijanie, a także osoby poszukujące – problemy związane z rozwojem doktryny chrześcijańskiej, a także z postępem w zakresie nauk przyrodniczych i biblistyki oraz z wiarygodnością niektórych twierdzeń historycznych głoszonych przez chrześcijaństwo. Na podstawie tych analiz konkluduje, że chociaż nauczanie przekazane przez apostołów wydaje się niewiarygodne z naturalistycznego punktu widzenia, nie ma podstaw odmawiania racjonalności wierze. W sytuacji, w której nauki przyrodnicze ani nie wyjaśniają wielu racjonalnych przekonań dotyczących człowieka, ani nie dostarczają remedium na nędzę kondycji ludzkiej, trwanie w wierze bądź decyzja o jej przyjęciu okazują się możliwe i nieirracjonalne. Autor przypomina jednak, że wiara jest ostatecznie skutkiem działania łaski. 

Artykuł jest tłumaczeniem tekstu Alana Donagana Can Anybody in a Post-Christian Culture Rationally Believe in the Nicene Creed?, opublikowanego w tomie Christian Philosophy (red. T. Flint, University of Notre Dame Press, Notre Dame 1990, s. 92-117). Copyright © 1990, University of Notre Dame Press. Reprinted with permission of University of Notre Dame Press.

Kontakt: Instytut Jana Pawła II, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin
E-mail: ethos@kul.lublin.pl
Tel. 81 4453117
www.ethos.lublin.pl  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887