zobacz powiększenie


ETHOS 34, NO. 3 (135) (2021)


Cena brutto: 25,00 PLN za szt.

CONTENTS

Ethos 34, no. 3 (135) (2021)

MEMORY

CONSCIOUSNESS—MEMORY—IDENTITY

MEMORY AND HISTORY

IMAGES OF MEMORY

MEMORY AS A RECORD OF THE PAST

KAROL WOJTYŁA—JOHN PAUL II
INSPIRATIONS

THINKING ABOUT THE FATHERLAND...

NOTES AND REVIEWS

  • Paweł P r ü f e r, Secularization or Desecularization? (review of J. Mariański’s, Peter Ludwig Berger (1929-2017): Przejście od sekularyzacji do desekularyzacji, Lublin: Wyższa Szkoła Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie, 2021)
  • Fr. Krzysztof B u r c z a k, How the Concept of the Catholic University of Lublin Was Forged (review of A. Dębiński and M. Pyter’s Wizjoner i realista: O Idzim Radziszewskim – twórcy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin: Wydawnictwo KUL, 2020)
  • Books recommended by Ethos (M. Szulakiewicz, “Uczyń nas otwartymi”: Studia z filozofii otwartości, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2021)

THROUGH THE PRISM OF THE ETHOS

BIBLIOGRAPHY  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. The Republic of Poland Ministry of Science and Higher Education Value: 100.00
  4. Quarterly “Ethos” is indexed by the following databases: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55.26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. DOI Prefix 10.12887