zobacz powiększenie


Mirosława CHUDA – W „wiecznej” pamięci


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

Esej nawiązuje do sentencji żałobnej, zwyczajowo wygłaszanej podczas ceremonii pogrzebowych, wyrażającej zapewnienie o zachowaniu zmarłego „na zawsze” w pamięci żegnających go osób, i wskazuje na niewykonalność owego zobowiązania ze względu na konsekwencje ograniczeń zarówno pamięci zbiorowej, jak i indywidualnej, takich jak nietrwałość i tendencja do zniekształceń.

Słowa kluczowe: pamięć indywidualna, pamięć zbiorowa, pamięć o zmarłych, ograniczenia pamięci

Kontakt: Instytut Jana Pawła II, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin
E-mail: ethos@kul.lublin.pl
Tel. 81 4453218
http://www.ethos.lublin.pl  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887