zobacz powiększenie


DOI 10.12887/34-2021-4-136-08Tomasz MARKIEWKA – Berlin – Moskwa – Harbin – Lwów. Teodora Parnickiego miejsca i ludzie


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

Powieściopisarstwo historyczne Teodora Parnickiego naznaczone jest indywidulanym i krytycznym podejściem do problemu prawdy historycznej, wiarygodności źródeł oraz interpretacji zdarzeń z przeszłości. Relatywizm, warunkowość oraz nierozstrzygalność stanowią cechy charakterystyczne tego pisarstwa i – zdaniem samego autora – bezpośrednio wynikają z jego doświadczeń życiowych, a zwłaszcza z okresu jego wczesnej młodości. Jednocześnie tak rozumiana proza znajduje się na antypodach polskiej tradycji powieściopisarstwa historycznego, co rodzi – w przekonaniu Parnickiego – trudności w umiejscowieniu tego pisarstwa w tradycji literatury polskiej. Artykuł stanowi próbę uporządkowania informacji o wczesnym życiu pisarza, które toczyło się w Niemczech, Rosji, Chinach i Polsce międzywojennej, w świetle źródeł niefikcjonalnych (jak listy, wspomnienia i wykłady), z których część opracowana i wydana została już po śmierci pisarza. Rekonstrukcja obrazu miejsc, w których mieszkał, i ludzi, którzy kształtowali jego osobowość, ma na celu poszukiwanie biograficznych uwarunkowań, jakie wpłynęły na kształt powieściopisarstwa Teodora Parnickiego. 

Słowa kluczowe: Teodor Parnicki, powieść historyczna, autobiografia

Kontakt: Instytut Neofilologii, Wydział Humanistyczno-Społeczny, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała
E-mail: tmarkiewka@ath.bielsko.pl
Tel. 33 8279265
https://polka.ath.bielsko.pl/dr-tomasz-markiewka/
ORCID: 0000-0002-9274-4992Pliki do pobrania:

» Markiewka.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887