zobacz powiększenie


DOI 10.12887/35-2022-1-137-15Kamil TROMBIK – Stworzyć płaszczyznę wolności myśli. Wkład Karola Wojtyły w powstanie Wydziału Filozoficznego Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

Karol Wojtyła związany był z krakowskim środowiskiem filozoficznym od początku swojej ścieżki akademickiej. Po roku 1954, gdy lokalny Wydział Teologiczny został usunięty z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wojtyła zaangażował się w podtrzymywanie i rozwijanie intelektualnych tradycji w Krakowie. W latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych zainicjował szereg przedsięwzięć o charakterze naukowym, a także działał na rzecz rozwijania i integracji krakowskiego środowiska akademickiego w obrębie dawnego Wydziału Teologicznego UJ, który stał się z czasem samodzielną, autonomiczną jednostką badawczo-dydaktyczną. Efektem tej wieloaspektowej działalności była między innymi decyzja Kongregacji Wychowania Katolickiego z roku 1976 o powołaniu Papieskiego Wydziału Filozoficznego w Krakowie, przypieczętowana w roku 1981 motu proprio Beata Hedvigis. W artykule skupiam się na omówieniu różnych form działalności Karola Wojtyły, które sprzyjały rozwijaniu filozofii chrześcijańskiej w Krakowie i przyczyniły się do powstania Instytutu Filozofii przy Papieskim Wydziale Teologicznym, a następnie Wydziału Filozoficznego Papieskiej Akademii Teologicznej.

 
Słowa kluczowe: Karol Wojtyła, Jan Paweł II, Papieska Akademia Teologiczna, historia filozofii polskiej, filozofia polska


Kontakt: Katedra Historii i Filozofii Nauki, Wydział Filozoficzny, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, ul. Kanonicza 9/203, 31-002 Kraków
E-mail: kamil.trombik@upjp2.edu.pl
Tel. 12 8898608
https://usosweb.upjp2.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/osoby/pokazOsobe&os_id=22057  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887