zobacz powiększenie


ETHOS ROK 35 2022 NR 2 (138)


Cena brutto: 25,00 PLN za szt.

ETHOS

Rok 35

2022 nr 2(138)

WIDZENIE

UJRZEĆ TRANSCENDENCJĘ

ZOBACZYĆ NIEWIDOCZNE

PATRZEĆ UWAŻNIE

WIDZIEĆ POPRZEZ SZTUKĘ

MYŚLĄC OJCZYZNA...

OMÓWIENIA I RECENZJE

 • Maciej RAJEWSKI – Hokusaia obrazy świata, który przeminął (rec. T. Clark, Hokusai: The Great Picture Book of Everything, The British Museum Press, London 2021)
 • Dorota CHABRAJSKA – Radość, która poprzedza radość? (rec. A. Potkay, Hope: A Literary History, Cambridge University Press, Cambridge – New York – Melbourne – New Delhi 2022)
 • Marek BERNACKI – Braterstwo poezji w czasie marnym (rec. C. Miłosz, T. Różewicz, Braterstwo poezji. Korespondencja, wiersze i inne dialogi 1947-2013, oprac. E. Pasierski, Wydawnictwo Literackie – Wydawnictwo Warstwy, Kraków 2021)
 • Marcin WALCZAK – Radykalna ofensywa (rec. J. Milbank, Przekroczyć rozum sekularny. Teologia i teoria społeczna, tłum. M. Filipczuk, Teologia Polityczna, Warszawa 2020)
 • Propozycje „Ethosu” (Filozofia kultury, t. 11, red. ks. S. Janeczek, A. Starościc, Wydawnictwo KUL, Lublin 2021)

SPRAWOZDANIA

 • Ryszard ZAJĄCZKOWSKI – Ku nowym perspektywom interpretacyjnym (Konferencja „Cyprian Norwid – nowe rozpoznania”, KUL, Lublin, 5-6 XI 2021)

PRZEZ PRYZMAT ETHOSU

 • Mirosława CHUDA – Widzenie i wizja

BIBLIOGRAFIA 1. ISSN 0860-8024
 2. e-ISSN 2720-5355
 3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
 4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
 5. Prefix DOI 10.12887