zobacz powiększenie


DOI 10.12887/35-2022-2-138-13Adam FITAS – „Wszystko się zmieniło, a wszystko jest jak było”. Russów w snach Marii Dąbrowskiej


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

W artykule podjęta zostaje próba opisania i zinterpretowania podstawowych znaczeń Russowa w opisach wizji sennych Marii Dąbrowskiej zamieszczonych w jej dzienniku. Wnioski płynące z konstatacji, że sny poświęcone miejscu urodzenia i dorastania pisarki układają się w swoistą konstelację oniryczną, uzupełniają dotychczasowe rozważania badaczy na temat mitycznych funkcji Russowa w życiu i twórczości autorki Nocy i dni jako między innymi źródła tożsamości czy obrazu sygnalizującego intensywne doświadczanie, a nawet przekraczanie świata zmysłowego.

Słowa kluczowe: sen, oniryzm, dziennik, intymistyka, Maria Dąbrowska, przestrzeń, Russów

Kontakt: Katedra Teorii i Antropologii Literatury, Instytut Filologii Polskiej, Wydział Humanistyczny, Katolicki Uniwersytet Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin
E-mail: http://pracownik.kul.pl/adam.fitas/kontakt
http://www.kul.pl/dr-adam-fitas,art_28050.htmlPliki do pobrania:

» Fitas.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887