zobacz powiększenie


DOI 10.12887/35-2022-2-138-11Andrzej Korczak – Niebezpieczeństwa zapożyczeń dalekowschodnich w kulturze masowej Zachodu


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

Autor wskazuje, że w sytuacji współczesnego kryzysu nauk humanistycznych, u którego podstaw leży redukcjonistyczna wizja świata, wielu ludzi Zachodu inspiruje się mistyką wschodnią. Zwraca również uwagę, że inspiracje te dostosowywane są do mentalności zachodniego odbiorcy masowego oraz że taka spłycona pseudomistyka często wywiera szkodliwy wpływ na zdrowie psychiczne.

Słowa kluczowe: kryzys kultury zachodniej, kultura masowa, inspiracje dalekowschodnie, zagrożenia psychologiczne

Kontakt: Zakład Filozofii, Katedra Pedagogiki, Instytut Nauk Socjologicznych i Pedagogiki, Wydział Socjologii i Pedagogiki, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, DS Eden, ul. Nowoursynowska 161, pok. 7/2, 02-787 Warszawa
E-Mail: ak-selex@wp.pl 
Tel. 22 5934710Pliki do pobrania:

» Korczak.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887