zobacz powiększenie


DOI 10.12887/35-2022-2-138-12Hanna RATUSZNA – Możliwość innej jawy. Ukryty wymiar poetyckiego świata Gérarda de Nervala


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

Gerard de Nerval jest poetą, którego twórczość wywarła istotny wpływ na dokonania polskich modernistów. Jedną z autorek prezentujących podobny sposób narracji, kreowania świata przedstawionego była Maria Komornicka. Tym, co łączy twórczość tych artystów, jest melancholijny światoobraz, w którym ważną rolę pełni spojrzenie anamorficzne. Figura anamorfozy staje się sygnaturą dziewiętnastowiecznego „wzrokocentryzmu”, odsłania bogactwo kontekstów filozoficznych, a także problemy estetyki braku, migotliwości „ja”. Przeprowadzoną w artykule analizę anamorficznych obrazów obecnych w twórczości Nervala dopełnia refleksja poświęcona Biesom Komornickiej. Zestawienie odległych pod względem czasu powstania utworów pozwala dostrzec znaczenie anamorficznego obrazowania w procesie kształtowania dwudziestowiecznego dyskursu estetycznego.

Słowa kluczowe: Gérard de Nerval, Maria Komornicka, anamorfoza, melancholia, El Desdichado, wzrokocentryzm, filozofia, literatura

Kontakt: Katedra Edytorstwa i Literatury Polskiej, Instytut Literaturoznawstwa, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, w Toruniu, ul. Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
E-mail: Hanna.Ratuszna@umk.pl, alef2@wp.pl 
Tel. 56 6113539 
https://www.human.umk.pl/wydzial/pracownicy/?id=6393940
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7544-3581  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887