zobacz powiększenie


DOI 10.12887/35-2022-3-139-21Maria FILIPAK – „Nie jesteście i nigdy nie będziecie osamotnieni”


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

Bibliografia wypowiedzi papieży Jana Pawła II, Benedykta XVI i Franciszka z lat 1978-2022. Wypowiedzi obejmują papieskie homilie, orędzia i przemówienia, a także fragmenty encyklik i innych dokumentów, dotyczące samotności i powinności towarzyszenia bliźniemu w potrzebie.


Słowa kluczowe: samotność, osamotnienie, solidarność, chorzy, osoby starsze, ubodzy, uchodźcy, więźniowie


Kontakt: Instytut Jana Pawła II, Wydział Filozofii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin
E-mail: ethos@kul.lublin.pl
Tel. 81 4453217  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887