zobacz powiększenie


ETHOS ROK 35 2022 NR 4 (140)


Cena brutto: 25,00 PLN za szt.

ETHOS

Rok 35

2022 nr 4(140)

KU INTERPRETACJI WOLNOŚCI

CYWILIZACJA WOLNOŚCI?

WOLNOŚĆ A POLITYKA

O WOLNOŚCI W MYŚLENIU

KAROL WOJTYŁA – JAN PAWEŁ II
INSPIRACJE

MYŚLĄC OJCZYZNA...

OMÓWIENIA I RECENZJE

  • Paweł PRÜFER – Społeczna rola mediów (rec. M. Bogunia-Borowska, J. Rzońca, Media dwudziestolecia, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2022)
  • Propozycje „Ethosu” (P. Krzywoszyński, J. Woleński, Fenomen opery, Universitas, Kraków 2022)

PRZEZ PRYZMAT ETHOSU

BIBLIOGRAFIA  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887