zobacz powiększenie


George WEIGEL – Kolejny atak na Jana Pawła II (tłum. J. Merecki SDS)


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

Autor podkreśla rolę i znaczenie dla Kościoła katolickiego nauczania moralnego głoszonego przez Jana Pawła II i przywołuje jego ważną rozmowę z doktorem Jérôme’em Leujeune’em dotyczącą kwestii poszanowania życia. Rozmowa ta miała charakter niejako symboliczny, odbyła się bowiem 13 maja 1981 roku, w dniu, w którym dokonano zamachu na życie Papieża. W kategoriach ataku na Jana Pawła II rozpatruje Weigel obecne tendencje w teologii moralnej utrzymującej stanowisko proporcjonalizmu i wskazuje na ich destrukcyjny charakter w sytuacji, gdy osoba i przykład Jana Pawła II, a także jego głęboko humanistyczne nauczanie na temat osoby ludzkiej, jej życia i godności stanowią stałą inspirację dla Kościoła i świata.

Słowa kluczowe: nauczanie moralne Kościoła, poszanowanie życia. nauczanie Jana Pawła II, proporcjonalizm

Streszczenie Jarosław Merecki SDS

Podstawa przekładu: George Weigel, Another Assault on John Paul II, „First Things” 2022, nr 6 (z 7 VII 2022), First Things, https://www.firstthings.com/web-exclusives/2022/07/another-assault-on-john-paul-ii.
© Copyright 2022 by Denver CatholicPliki do pobrania:

» Weigel.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887