zobacz powiększenie


DOI 10.12887/35-2022-4-140-06Wojciech DASZKIEWICZ – Kryzys cywilizacji zachodniej a problem wolności


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

W artykule podjęty został problem wolności jako jednej z fundamentalnych własności człowieka. Dramat ludzkiej wolności dokonuje się we wnętrzu osoby ludzkiej, gdy wybierając sąd praktyczny o dobru, człowiek sam siebie determinuje do działania, konstytuuje siebie jako przyczynę sprawczą i realne źródło działania. Akt decyzji stanowi serce wolności, jest równocześnie momentem stanowienia siebie jako autora czynu. Wolność działania i wyboru wchodzi w samą strukturę ludzkiego działania, a jej przekreślenie jest zarazem zanegowaniem działającej ludzkiej natury. We współczesnej cywilizacji zachodniej występuje tendencja do absolutyzowania wolności. Wolność bywa utożsamiana z możliwością nieograniczonej konsumpcji, co pociąga skutki natury antropologicznej. Aby przezwyciężyć kryzys cywilizacji zachodniej należy poddać refleksji problem człowieka i jego działania. Wówczas okazuje się, że wolność nabudowana jest  na prawdzie o rzeczywistości oraz o człowieku jako osobie. 

Słowa kluczowe: wolność, kultura, cywilizacja, kryzys, osoba

Kontakt: Katedra Metafizyki, Instytut Filozofii, Wydział Filozofii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin
E-mail: wojciech.daszkiewicz@kul.pl
https://www.kul.pl/dr-hab-wojciech-daszkiewicz,art_16354.html
ORCID: 0000-0003-3904-293XPliki do pobrania:

» Daszkiewicz.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887