zobacz powiększenie


DOI 10.12887/35-2022-4-140-14Henryk JAROSIEWICZ, Jagoda STOMPÓR-ŚWIDERSKA – Tożsamość a wolność. Psychologiczne wyjaśnienie mechanizmu samostanowienia


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

Celem artykułu jest wyjaśnienie zjawiska tożsamości, czyli wskazanie, co jest podstawą jedności i stałości „ja” w czasie. W części teoretycznej pracy przedstawiono model podmiotu osobowego, w którym wyróżniono cztery jakościowo różne rodzaje wytworów psychicznych. Przeżycie sprawczości odzwierciedlone jest w obrazie rzeczywistości jako obraz osoby, czyli własnego „ja”. Odzwierciedleniu temu towarzyszy zarówno poczucie ciągłości w czasie (tożsamości), jak i jedności „ja”. Chociaż na wolę oddziałuje wiele motywów, jej akty są wyrazem samostanowienia, czyli wolnego czynu osoby. Tożsamość ma zasadnicze znaczenie w życiu i karierze zawodowej człowieka. Aby uzasadnić tę tezę, w części empirycznej przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych wśród młodzieży szkolnej. W okresie dorastania specyfika procesów psychicznych polega na kształtowaniu się dojrzałego obrazu siebie. Wtedy też pojawiają się problemy tożsamości związane z brakiem spójności tego obrazu, który został ukształtowany w dzieciństwie, a obrazem siebie jako mężczyzny lub kobiety w perspektywie powołania życiowego i zawodowego. 

Słowa kluczowe: tożsamość, samostanowienie, wolność, kariera zawodowa, problemy okresu dorastania 

Kontakt: (Henryk Jarosiewicz) Zakład Psychologii Zarządzania, Instytut Psychologii, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Uniwersytet Wrocławski, ul. Dawida 1, 50-527 Wrocław; (Jagoda Stompór-Świderska) Katedra Psychologii, Wydział Filozoficzny, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, ul. Bernardyńska 3, 31-069 Kraków
E- mail: (Henryk Jarosiewicz) henryk.jarosiewicz@uwr.edu.pl; (Jagoda Stompór-Świderska) jagoda.stompor@upjp2.edu.pl
Tel. (Henryk Jarosiewicz) 71 3671814
(Henryk Jarosiewicz) http://www.old.psychologia.uni.wroc.pl/?q=users/hjarosiewicz; (Jagoda Stompór-Świderska) https://wf.upjp2.edu.pl/kierunek-psychologia/kierownik-kierunkuPliki do pobrania:

» Jarosiewicz_Stompor.Swiderska.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887