zobacz powiększenie


Dorota CHABRAJSKA – Czyżby jednak zrozumienie konieczności...?


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

Esej poświęcony jest analizie paraleli między Engelsowskim ujęciem wolności jako zrozumienia konieczności, wykorzystywanym przez totalitarny reżim komunistyczny w celu manipulacji społecznej, a narastającą w czasach współczesnych we wszystkich obszarach kultury Zachodu tendencją do wprowadzania coraz dalej idących regulacji formalnych (w szczególności prawnych) dotyczących decyzji podejmowanych przez jednostki zarówno w sferze publicznej, jak i w życiu prywatnym, a nawet osobistym. Zachodzące zmiany kulturowe skutecznie ograniczają pole działania wolnej woli i sprawiają, że wolność rozumiana w sensie tradycyjnym coraz częściej przeciwstawiana jest wartościom takim, jak różnorodność, sprawiedliwość społeczna czy inkluzywność, oraz dominującym w przestrzeni publicznej ideologiom i narracjom, na przykład tej na temat zmian klimatycznych. Podobnie jak w zakłada koncepcja wolności stworzona przez Engelsa, akt wolności traci zatem charakter ruchu „niesformalizowanego” i staje się elementem deterministycznego uniwersum, z którego poznaniem jest właściwie tożsamy.

Słowa kluczowe: wolna wola, determinizm, Friedrich Engels, Václav Havel, kultura Zachodu, poznanie prawdziwościowe, godność ludzka, podmiotowość

Kontakt: Instytut Jana Pawła II, Wydział Filozofii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin
E-mail: ethos@kul.lublin.pl
Tel. 81 4453218
https://pracownik.kul.pl/dorota.chabrajska/kontakt
http://www.ethos.lublin.pl/index.php?mod=article&aid=204  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887