zobacz powiększenie


DOI 10.12887/36-2023-1-141-10Magdalena KEMPNA-PIENIĄŻEK – Wielkie ucieczki. Wolność i przestrzeń w Niepokonanych Petera Weira i Operacji Świt Wernera Herzoga


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

Tematem artykułu jest rola, jaką odgrywa przestrzeń w prezentowaniu problemu wolności w filmach Niepokonani (2010) Petera Weira oraz Operacja Świt (2006) Wernera Herzoga. Obaj reżyserzy sięgają po strukturę filmu jenieckiego, unikają jednak konwencjonalnego podejścia do tematu wolności, wykorzystując w tym celu znaczeniotwórczą rolę pejzażu. O ile w standardowych prisoner of war movies wolność jest ukazywana jako najwyższe dobro i zarazem prawo, którego bohaterowie zostali pozbawieni, o tyle w Niepokonanych i w Operacji Świt jest ona nie tylko pragnieniem bohaterów, lecz także wyzwaniem, któremu nie każdy może sprostać. Organizując fabuły swoich dzieł wokół motywu wędrówki, Herzog i Weir wiążą przedstawione w filmach opowieści ze swoimi autorskimi poetykami. W pierwszej części artykułu autorka charakteryzuje filmy jenieckie, a następnie poddaje analizie Operację Świt i Niepokonanych, stawiając pytania, za pomocą jakich metafor ich twórcy próbują dotrzeć do istoty pojęcia wolności i co odróżnia ich strategie od innych filmowych narracji na temat tej wartości.

Słowa kluczowe: film jeniecki, wolność – motyw filmowy, Werner Herzog, Peter Weir, filmowy pejzaż

Kontakt: Instytut Nauk o Kulturze, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Śląski, ul. Uniwersytecka 4, 40-007 Katowice
E-mail: magdalena.kempna@us.edu.pl
Tel. 32 2009318
https://us.edu.pl/instytut/inok/osoby/magdalena-kempna-pieniazek/  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887