zobacz powiększenie


Patrycja MIKULSKA – „Wierzę w wolność…”


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

Esej analizuje kategorię buntu, rozumianego jako „wolność przeciwko” (w odróżnieniu „wolności od” i „wolności do”), i jego roli w kulturze. Rozważania zainspirowane zostały przez Alberta Camusa ujęcie buntu jako zarazem sprzeciwu wobec zniewolenia i poszukiwania miary działania właściwej naturze człowieka. Za wyraz tak pojmowanego buntu uznano między innymi poglądy filozoficzne i działalność starożytnych cyników. Poruszono również kwestię buntu młodzieńczego oraz współczesnych zmian w ocenie wartości wolności.

Słowa kluczowe: wolność, bunt, zniewolenie, natura ludzka, Albert Camus, cynizm starożytny, bunt młodzieńczy

Kontakt: Instytut Jana Pawła II, Wydział Filozofii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin
E-mail: ethos@kul.lublinTel. 81 4453218
http://www.ethos.lublin.pl  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887