zobacz powiększenie


DOI 10.12887/36-2023-1-141-07Ireneusz SZCZUKOWSKI – Prawdziwa wolność jest w umyśle. Stanisława Herakliusza Lubomirskiego refleksja nad wolnością


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

Celem artykułu jest ukazanie refleksji Stanisława H. Lubomirskiego nad wolnością. Jako punkt wyjścia autor przyjmuje obecną w piśmiennictwie antycznym kategorię troski o siebie i jej chrześcijańskie rozumienie, z jednej strony odwołujące się do humanistycznej paidei (czy ćwiczeń duchowych), z drugiej zaś wpisujące antyczną formułę troski o siebie w obszar teologicznych rozważań o naturze i łasce. Lubomirski łączył bowiem ideał mędrca z chrześcijanką koncepcją łaski umożliwiającej doświadczenie wolności. 

Słowa kluczowe: Stanisław Herakliusz Lubomirski, poezja XVII wieku, ćwiczenia duchowe, wolność  

Kontakt: Katedra Literatury Polskiej i Rosyjskiej, Wydział Literaturoznawstwa, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, ul Jagiellońska 11, 85-067 Bydgoszcz 
E-mail: iszczukowski@wp.pl 
Tel. 52 3221638, wew. 30
https://www.ukw.edu.pl/pracownicy/strona/ireneusz_szczukowski/
ORCID 0000-0001-6520-2218  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887