zobacz powiększenie


DOI 10.12887/36-2023-1-141-11Patrycja Włodek – Problematyczna reprezentacja wolności i buntu w amerykańskim kinie walki o prawa człowieka


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

W tekście analizowane są relacje między popkulturą, kinem głównego nurtu a kulturami protestu (w kontekście walki o wolność dyskryminowanych mniejszości) na przykładzie nurtów kina walki o prawa człowieka i nowego kina walki o prawa człowieka. Oba „podgatunki” umieszczone zostały w politycznym oraz ideologicznym kontekście reaganizmu oraz kina ery Obamy i poddane analizie w optyce badań pamięciologicznych.

Słowa kluczowe: kino walki o prawa człowieka, nowe kino walki o prawa człowieka, kino głównego nurtu, wolność, bunt, Hollywood, badania pamięciologiczne, ruch walki o prawa obywatelskie

Kontakt: Katedra Mediów i Badań Kulturowych, Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków
E-mail: patrycja.wlodek@up.krakow.pl
Tel. 12 6626155
https://ifp.up.krakow.pl/pracownicy-up/wlodek-2/
ORCID 0000-0003-4019-3727  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887