zobacz powiększenie


DOI 10.12887/36-2022-1-141-17Maria FILIPAK – Wolność – godność – odpowiedzialność


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

Bibliografia wypowiedzi papieży Benedykta XVI i Franciszka z lat 2005-2023. Wypowiedzi obejmują papieskie homilie, orędzia i przemówienia, a także fragmenty encyklik i innych dokumentów, dotyczące dążenia do wolności, jej warunków i obrony.

Słowa kluczowe: warunki wolności, obrona wolności, godność, odpowiedzialność

Kontakt: Instytut Jana Pawła II, Wydział Filozofii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin
E-mail: ethos@kul.lublin.pl
Tel. 81 4453218  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887