zobacz powiększenie


DOI 10.12887/36-2023-2-142-09Agnieszka K. HAAS – Ku nieskończonej syntezie możliwości. Przypadek w powieści Człowiek bez właściwości Roberta Musila


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

Bohaterowie powieści Roberta Musila Człowiek bez właściwości rozmaicie reagują na przypadek. Jest on w powieści rozumiany między innymi jako zbieg okoliczności, którego nie można przewidzieć, oraz zjawisko współtworzące świat przedstawiony. Jest też przedmiotem refleksji głównego bohatera Ulricha. Przypadek funkcjonuje w powieści jako synonim wielu możliwości, nieświadomie podejmowanych decyzji, a także jako zapowiedź historycznego chaosu. Punktem wyjścia w niniejszym artykule jest pytanie, w jaki sposób i z jakiego powodu przypadek lub zbieg okoliczności implementowane są w powieści oraz jak i z jakim skutkiem pisarz łączy sposoby myślenia o zbiegu okoliczności. Refleksje na temat przypadku prowadzą w powieści do pytań ontologicznych, o sens życia, wolną wolę, przeznaczenie i Opatrzność.


Słowa kluczowe: Robert Musil, Ernst Mach, zbieg okoliczności, przeznaczenie


Kontakt: Kontakt: Zakład Literatury i Kultury Niemieckiej, Instytut Filologii Germańskiej, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Gdański, ul. Wita Stwosza 51, 80-316 Gdańsk
E-mail: agnieszka.haas@ug.edu.pl
https://fil.ug.edu.pl/pracownik/1016/agnieszka_haas
https://orcid.org/0000-0002-2768-5981Pliki do pobrania:

» Haas.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887