zobacz powiększenie


Patrycja MIKULSKA – Ręka Boga


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

Esej analizuje kategorię przypadku oraz możliwość różnorodnego interpretowania zdarzeń doświadczanych przez człowieka jako przypadkowe. Próby odczytania sensu takich zdarzeń mogą prowadzić między innymi do filozoficznego przekonania o ich celowości lub do religijnej wiary w opatrzność Bożą. Rozważania zainspirowane zostały przez powieść Grahama Greene’a Koniec romansu. Wykorzystano również przedstawione przez Arystotelesa w Fizyce ujęcie przypadku w kategoriach przyczynowości.

Słowa kluczowe: przypadek, traf, Opatrzność, przyczynowość, Graham Green, Arystoteles

Kontakt: Instytut Jana Pawła II, Wydział Filozofii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin
E-mail: ethos@kul.lublin
Tel. 81 4453218
http://www.ethos.lublin.pl  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887