zobacz powiększenie


ETHOS ROK 36 2023 NR 3 (143)


Cena brutto: 25,00 PLN za szt.

ETHOS
Rok 36
2023 nr 3(143)


Redaktorzy tomu:

Ewa Agnieszka Lekka-Kowalik, Mariusz Wojewoda


OSWOIĆ SZTUCZNĄ INTELIGENCJĘ

KU ZROZUMIENIU SZTUCZNEJ INTELIGENCJI

SZTUCZNA INTELIGENCJA W SPOŁECZEŃSTWIE LUDZKIM

WIZJE PRZYSZŁOŚCI

MYŚLĄC OJCZYZNA...

OMÓWIENIA I RECENZJE

  • Robert KUBLIKOWSKI – Filozofia sztucznej inteligencji (rec. M.A. Boden, Sztuczna inteligencja. Jej natura i przyszłość. Krótkie wprowadzenie, tłum. T. Sieczkowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2020)
  • Propozycje „Ethosu” (J. Landgrebe, B. Smith, Why Machines Will Never Rule the World: Artificial Intelligence without Fear, Routledge, New York – London 2022)

PRZEZ PRYZMAT ETHOSU  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887