zobacz powiększenie


DOI 10.12887/36-2023-3-143-06Ks. Marcin FERDYNUS – Czy mamy prawo oswoić sztuczną inteligencję?


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

Celem artykułu jest wskazanie racji przemawiających za tym, że mamy moralne prawo oswoić sztuczną inteligencję, czyli podporządkować ją sobie. Uzasadnienia dla tej tezy poszukuję w dwóch głównych obszarach. Pierwszy obszar koncentruje się wokół negatywnych konsekwencji związanych z zastosowaniem sztucznej inteligencji w codziennym życiu. Drugi obszar wiąże się z próbą odpowiedzi na pytanie, czy sztuczna inteligencja jest podmiotem moralnym. Przeprowadzone analizy prowadzą do dwóch wniosków. Po pierwsze, sztuczna inteligencja generuje i może generować negatywne, indywidualne lub społeczne konsekwencje. Po drugie, sztuczna inteligencja nie jest podmiotem moralnym, ponieważ brakuje jej istotnych, strukturalnych własności moralnych, którymi dysponują osoby ludzkie.

Słowa kluczowe: sztuczna inteligencja, superinteligencja, podmiot moralny, negatywne konsekwencje

Kontakt: Katedra Etyki, Instytut Filozofii, Wydział Filozofii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin
E-mail: marcin.ferdynus@kul.pl
https://pracownik.kul.pl/marcin.ferdynus
ORCID: 0000-0003-0176-1023Pliki do pobrania:

» Ferdynus.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887