zobacz powiększenie


DOI 10.12887/36-2023-3-143-08Mariusz WOJEWODA – Sztuczna inteligencja jako utopia społeczna


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

Celem artykułu była analiza problemu sztucznej inteligencji, która wpływa na funkcjonowanie instytucji społecznych. AI rozumiana jest jako logika myślenia maszynowego, która zakłada wprowadzenie optymalnych zasad działania w celu sprawnego funkcjonowania systemu. W tym kontekście autor analizuje logikę władzy w dwóch aspektach: (1) AI jako modelu sprawowania kontroli nad członkami instytucji, (2) możliwości sprawowania kontroli nad AI przez człowieka. W obu przypadkach mamy do czynienia z pewnym wariantem utopii społecznej, w której zakłada się, że taka kontrola przynosi pożądane efekty dla podniesienia sprawności działania systemu – ludzi i maszyn. W obu wypadkach musimy uporać się z zagrożeniami dotyczącymi wolności wyboru. Aby ukazać złożoność tego zagadnienia, autor analizuje koncepcje Shoshany Zuboff, Slavoja Žižka, Nicka Bostroma i Elizera Yudkowsky’ego. Teoretycy ci wskazują na zagrożenia i możliwości, jakie wiążą się z wykorzystaniem AI. Utopia oparta na AI oferuje nam cyfrowy raj, zapewniający bezpieczeństwo i nieograniczony dostęp do informacji, a jednocześnie odbiera prawo do wolnego decydowania o sobie. Działanie to jest na tyle subtelne, że fascynacja związana z możliwościami wykorzystania AI prowadzi do niedostrzegania skali zagrożenia. Autor artykułu chce sprawdzić słuszność dystopijnych zarzutów stawianych AI.

Słowa kluczowe: techno-utopia, sztuczna inteligencja, etyka AI, Soshana Zuboff, Slavoj Žižek, Nick Bostrom, Elizer Yudkowsky

Kontakt: Instytut Filozofii Nauki, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Śląski, ul. Bankowa 11, 40-007 Katowice
E-mail: mariusz.wojewoda@us.edu.pl
Tel. 32 3591709
https://us.edu.pl/instytut/ifil/osoby/mariusz-wojewoda/Pliki do pobrania:

» Wojewoda.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887