zobacz powiększenie


DOI 10.12887/36-2023-3-143-14Renata TOMASZEWSKA – Raj – piekło – triumf. Sztuczna inteligencja w scenariuszach przyszłości


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

Celem podjętych rozważań analizy jest ukazanie wybranych aspektów problemu badawczego sformułowanego w postaci pytania: Jak oswoić sztuczną inteligencję? W oparciu o metody krytycznej analizy literatury specjalistycznej i weryfikacji dokumentów formalno-prawnych wyjaśniono rozumienie pojęć „sztuczna inteligencja” i „superinteligencja”. W ich kontekście przytoczono trzy scenariusze przyszłości – rajski, piekielny i triumfalny, u podstaw których leży pytanie: jak oswoić sztuczną inteligencję? Podjęte zagadnienia badawcze wpisują się w dyskurs naukowy na temat sztucznej inteligencji i będą kontynuowane.

Słowa kluczowe: człowiek, sztuczna inteligencja, superinteligencja przyszłość 

Kontakt: Katedra Pedagogiki Pracy i Andragogiki, Wydział Pedagogiki, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz
E-mail: renatatl@ukw.edu.pl
Tel. 52 3419256
https://www.ukw.edu.pl/pracownicy/strona/tomaszewska_lipiec//Pliki do pobrania:

» Tomaszewska.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887