zobacz powiększenie


DOI 10.12887/36-2023-3-143-15Marek BERNACKI – „Czas przyszły jedną ogarnie nas nazwą: / Niedoskonałych i już zapomnianych”. O nieznanych juwenilnych wierszach Czesława Miłosza


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

W artykule autor dokonuje analityczno-interpretacyjnego oglądu trzech nieznanych dotąd młodzieńczych wierszy Czesława Miłosza: Rachunek znowu, Z dołu i „Z pełną świadomością...”. Porównuje je z innymi utworami z tego okresu, które złożyły się na debiutancki tom Miłosza Poemat o czasie zastygłym (1933). Omówione w artykule juwenilne teksty wileńskiego poety powstały w latach 1930-1931, następnie zostały zdeponowane w prywatnym archiwum przyjaciela z lat młodości Teodora Bujnickiego. Wiersze upublicznił 30 czerwca 2021 roku Tadeusz Bujnicki, syn Teodora. Po raz pierwszy zostały opublikowane (w formie fotokopii zachowanych rękopisów) w kwartalniku „Kroniki” redagowanym przez Zbigniewa Fałtynowicza.

Słowa kluczowe: juwenilna twórczość Czesława Miłosza, grupa poetycka Żagary, Druga Awangarda, język poetycki Czesława Miłosza, literackie Wilno

Kontakt: Katedra Polonistyki, Wydział Humanistyczno-Społeczny, Uniwersytet Bielsko-Bialski, ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała
E-mail: mbernacki@ubb.edu.pl
ORCID: 0000-0001-8986-0733Pliki do pobrania:

» Bernacki.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887