zobacz powiększenie


Mirosława CHUDA – Oczekiwanie


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

W eseju mowa jest o ludzkiej orientacji temporalnej ku przyszłości i o wskazaniach dotyczących życia chwilą obecną. Myśl Pascala o właściwej człowiekowi tendencji do zaniedbywania teraźniejszości skonfrontowana zostaje z wybranymi utworami literackimi, których bohaterów pochłania oczekiwanie na coś, co ma się zdarzyć w odległym, nieokreślonym czasie.

Słowa kluczowe: kondycja ludzka, orientacja ku przyszłości, życie chwilą, Blaise Pascal, Henry James

Kontakt: Instytut Jana Pawła II, Wydział Filozofii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-0950 Lublin
E-mail: ethos@kul.lublin.pl
Tel. 81 4453218
http://www.ethos.lublin.pl/  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887