zobacz powiększenie


ETHOS ROK 36 2023 NR 4 (144)


Cena brutto: 25,00 PLN za szt.

ETHOS

Rok 36

2023 nr 4(144)

Redaktorzy tomu:
Ewa Agnieszka Lekka-Kowalik, Krzysztof Wieczorek

SZTUCZNA INTELIGENCJA
W świecie wartości ludzkich

SZTUCZNA INTELIGENCJA PODMIOTEM?

SZTUCZNA INTELIGENCJA W ŚWIECIE PRZEDSTAWIONYM

OBAWY I OCZEKIWANIA

KAROL WOJTYŁA – JAN PAWEŁ II
INSPIRACJE

MYŚLĄC OJCZYZNA...

OMÓWIENIA I RECENZJE

  • Łukasz MŚCISŁAWSKI – When Wisdom and BigTech-AI Collide (rec. E. Spence, Stoic Philosophy and the Control Problem of AI Technology: Caught in the Web, Lanham, Rowman & Littlefield, Lanham 2021)
  • Damian SZCZĘCH – Plan na życie w świecie zdominowanym przez sztuczną inteligencję (rec. C. Campbell, AI by Design: A Plan for Living With Artificial Intelligence, CRC Press, New York 2022)
  • Propozycje „Ethosu” (J. Puckett Jr., Apologetyka Radości. C.S. Lewisa argument z Pragnienia na rzecz istnienia Boga, tłum. P. Bylica, Fundacja Prodoteo, Warszawa 2023)

PRZEZ PRYZMAT ETHOSU  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887