zobacz powiększenie


DOI 10.12887/36-2023-4-144-07Andrzej BORKOWSKI – Sztuczna inteligencja a problem języka i tekstu. W kręgu Golema XIV Stanisława Lema


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

Artykuł dotyczy językowych i tekstowych problemów uwarunkowań komunikacji człowieka oraz myślącej maszyny w wybranych do analizy dziełach Stanisława Lema. Przedmiotem badań stały się możliwości i ograniczenia w budowaniu efektywnego sposobu porozumiewania się człowieka i sztucznej inteligencji, a także fenomen komunikacji pozajęzykowej, jaka dominuje w świecie superkomputerów. W artykule poruszono również zagadnienie retorycznych uwarunkowań wywodu sztucznej inteligencji na przykładzie powieści Golem XIV, a także określono rolę repertuaru gatunków oraz form, z których korzysta myślący automat w procesie budowania dialogu z ludźmi. 

Słowa kluczowe: sztuczna inteligencja, Stanisław Lem, Golem XIV, hermeneutyka, język, tekst, komunikacja  

Kontakt: Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa, Wydział Nauk Humanistycznych, Uniwersytet w Siedlcach, ul. Żytnia 39, 08-110 Siedlce
E-mail: andrzej.borkowski@uph.edu.pl
ORCID 0000-0002-0003-4468Pliki do pobrania:

» Borkowski.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887