zobacz powiększenie


DOI 10.12887/36-2023-4-144-12Zbigniew Nawrat – Medycyna i ethos robotów


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

W artykule autor analizuje zagadnienie medycyny innowacyjnej opartej na inteligentnych urządzeniach oraz relacjach między głównymi bohaterami tych (r)ewolucyjnych zmian: sztucznej inteligencji i robotyce. Do tej pory urządzenia i narzędzia medycyny były zorientowane na wykonawców usług. Obecnie urządzenia są elementem bezpośredniej relacji między lekarzem i pacjentem. W przyszłości będzie to relacja między pacjentem a robotem. Robot (w tym sztuczna inteligencja) jest narzędziem, które jest ważnym osiągnięciem ludzkiej pracy. Ryzyko związane z jego działaniem wiąże się z tym, że może on wykonywać pracę samodzielnie. Wykorzystanie robotów medycznych daje szansę na spełnienie (w niedalekiej przyszłości) szerokiego, demokratycznego dostępu do dobrej jakości usług w zakresie terapii i szybkiego powrotu do zdrowia. We współczesnej medycynie w coraz większym stopniu docenia się rolę robotów. Roboty poszerzają zakres ludzkiej wolności.

Słowa kluczowe: sztuczna inteligencja (AI), uczenie maszynowe (ML), roboty, roboty medyczne (MR)

Kontakt: Zakład Biofizyki, Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny, Katowice, ul. H. Jordana 19, 41-808 Zabrze; Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi, ul. Wolności 345a, 41-800 Zabrze 
E-mail: znawrat@sum.edu.pl; nawrat@frk.pl
Tel. 32 3735626
ORCID 0000-0003-0638-3789Pliki do pobrania:

» Nawrat.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887