zobacz powiększenie


DOI 10.12887/36-2023-4-144-09Grzegorz TRĘBICKI – Mariaż dwóch światów. Quasi-chrześcijańska wizja ewolucji człowieka i kosmosu w „Pieśniach Hyperiona” Dana Simmonsa


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

„Pieśni Hyperiona” uznanego amerykańskiego pisarza Dana Simmonsa to jedno z najwybitniejszych osiągnięć „twardej” science fiction, opublikowanych w ostatnich dziesięcioleciach. Stanowią one zakrojoną na iście epicką skalę opowieść o walce garstki bohaterów ze sztucznymi inteligencjami TechnoCentrum o przyszły kształt wszechświata. Zarazem jest to jedno ze stosunkowo nielicznych dzieł SF podejmujących próbę swoistej fuzji rzeczywistości fizycznej i metafizycznej, w znaczącym stopniu posługując się przy tym elementami filozofii chrześcijańskiej. Niniejszy artykuł stanowi krótką analizę powyższych motywów.

Słowa kluczowe: literatura fantastyczno-naukowa, sztuczne inteligencje, Dan Simmons, cykl hyperioński, eschatologia, ontologia, fizyka kwantowa, ewolucja wszechświata 

Kontakt: Zakład Literatur Obcych, Instytut Literaturoznawstwa, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, ul. Uniwersytecka 17, 25-405 Kielce
E-mail: grzegorz.trebicki@ujk.edu.pl
ORCID: 0000-0001-6740-8922Pliki do pobrania:

» Trebicki.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887